Paulhdvn

EURUSD, KỊCH BẢN THEO DÕI TĂNG GIÁ

Giá lên
Paulhdvn Cập nhật   
FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
đợi hoàn thành miti rồi mua. đang có hỗ trợ của trend tăng nhỏ. cung chuyển sang cầu và OB trên h4.
Bình luận:
giá đã tiếp cận vùng ob.
Bình luận:
sâu hơn là về cầu phía dưới 1.5820
Bình luận:
đã test cầu. giữ lệnh

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.