Tungle111

EUR/USD bán được tại vùng đỉnh hôm qua

Giá xuống
Tungle111 Pro Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Cập nhật chiến lược phiên Mỹ hôm qua: Bán được tại vùng đỉnh
- Chiến lược ưu tiên phiên Âu: Bán EUR/USD
- Phân tích ý tưởng: Tỷ giá EUR/USD hôm qua giảm mạnh ngày tại vùng kháng cự 1.1620 được xem là xác nhận cho sự breakout xu hướng sideways khung H1 với biên độ 1.1620-1.1670, bên cạnh đó đã hình thành nên xu hướng giảm ngắn hạn và chúng ta tiếp tục ưu tiên chiến lược bán EUR/USD trong hôm nay.
Giao dịch được đóng thủ công: Đóng các lệnh bán của EUR/USD, tổng 2 lệnh hòa vốn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.