Trongvinh-FA25

EUR/USD - Chiến lược giao dịch ngày 27/01

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Phân tích EUR/USD

Cấu trúc xu hướng ngắn hạn:
Euro đang có cấu trúc điều chỉnh ngắn hạn sau đà tăn giá trước đó, hai dường EMA52 và EMA200 đang bám dính cho thấy trạng thái không xu hướng hiện tại, hiện tại giá đang tạo vùng tích lũy - Consolidation trong quanh 2 đường EMA này.

Cấu trúc sóng Elliott:
EUR đang tiếp diễn nhịp điều chỉnh, chúng ta thấy EU đang vận động trong một cấu trúc sóng điều chỉnh abc dạng zigzag, dự kiến sóng c = sóng a tương ứng 1.2210.

Trading Strategy:
Swing trading: Chúng ta vẫn đang nắm giữ vị thế mua tại vùng 1.2092-1.2098 tuần trước và vị thế đang nắm giữ đã có một phần lợi nhuận, khi có lợi thế chúng ta thực hiện chiến lược Trailing Stop để khóa rủi ro lại và tiếp tục duy trì lợi thế đang có từ vị thế tốt.
- Stoploss: 1.2100
- Target dự kiến: 1.2210

Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.