Trongvinh-FA25

EUR/USD - Tiếp tục giữ vị thế hiện tại

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Phân tích EUR/USD
Cấu trúc xu hướng ngắn hạn

Xu hướng tang giá ngắn hạn vẫn được duy trì, sau nhịp điều chỉnh giá đã hồi phục tăng trở lại và chưa phá vỡ cấu trúc tăng giá (chưa phá vỡ đáy gần nhất 1.2059). Giá tăng vượt đường kháng cự EAM200 và đang tích lũy trên đường hỗ trợ này (kháng cự chuyển thành hỗ trợ) trước khi tiếp diễn đà tăng giá.

RSI phá vỡ kháng cự 60 báo hiệu cho động lực tăng giá được gia tăng và có thể kích hoạt nhịp tăng giá mới.

Cấu trúc sóng Elliott:
Sóng đẩy mới đang tiếp diễn giá tiếp tục được đẩy lên các mức tăng giá mới, sóng tăng giá 1 của sóng 3 vẫn đang tiếp diễn

Kết luận:
Swing trading: Chiến lược Long đã được Kích hoạt với điểm entry: 1.2092-1.2098 tuần trước và vị thế đang nắm giữ đã có một phần lợi nhuận, khi có lợi thế chúng ta thực hiện chiến lược Trailing Stop để khóa rủi ro lại và tiếp tục duy trì lợi thế đang có từ vị thế tốt.
- Stoploss: 1.2115
- Target dự kiến: 1.2510

Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.