GKFXPrimeVN

EURUSD - 18/06/2018

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1555

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1555 với mục tiêu 1,1625 & 1,1675.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1555, có thể tới 1,1500 & 1,1460.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.