mmfxtrading

Có thể đợi EURUSD pull back để tiếp tục sell?

mmfxtrading Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Như những phân tích trước, có thể thấy từ sau khi break khỏi mô hình inside bar (khung vàng) và tiếp sau đó mô hình tam giác và test lại mô hình này thì EURUSD đã giảm rất mạnh và bền vững.
Ở khung H4 có thể thấy đường EMA 18 được respect rất chính xác khi mỗi lần pull back về đường này EURUSD lại tiếp tục giảm mạnh, thể hiện một xu hướng giảm rất rõ ràng.
Ở khung H4 thì 2 đường EMA đã cắt nhau hướng lên và đồng tời xuất hiện bóng nến rút lên tại điểm cắt nhau như 1 dynamic support.
Mình tin việc xuất hiện một nhịp pull back sắp tới là điều rất dễ xảy ra, để EURUSD có thể tiếp tục xuống tiếp.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đúng như dự kiến pha tăng của EURUSD chỉ là một nhịp hồi và giá ngay lập tức quay lại chạm 1.1825

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.