AZINVEX

Phân tích EURUSD H1, 17:41, 11-4-2018

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Thị trường đã Breakout quạt Gann tại đường 1/1 và sau đó tiếp tục Breakout đường 2/1
Một đoạn hồi giá đã xảy ra, đồng thời tiếp theo hiện tượng từ chối hồi giá. Tạo niềm tin vào lệnh Buy
Kì vọng đến mức 1.24319
Đặt dừng lỗ tại 1.23439
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.