Mô hình Quạt Gann

Dự đoán và phân tích

Mô hình Quạt Gann

Quạt Gann là một công cụ phân tích kỹ thuật do W.D. Gann sáng tạo ra. Công cụ này bao gồm 9 đường chéo (kéo dài vô tận) được thiết kế để hiển thị các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trên cùng một biểu đồ. Các góc tạo ra - được vẽ từ những đỉnh và đáy - chia thời gian và giá thành các đại lượng tỉ lệ với nhau và thường được sử dụng để dự đoán các vùng hỗ trợ và kháng cự, đỉnh và đáy chính và các bước giá tương lai. Xin hãy lưu ý rằng biểu đồ cần được chia tỷ lệ một cách phù hợp để đảm bảo mối quan hệ thị trường co giãn theo tỉ lệ hình vuông.

Phương pháp này dựa trên nhận định rằng giá trên thị trường xoay từ góc này sang góc khác và khi một góc bị phá vỡ, giá sẽ chuyển sang hướng tiếp theo. Đáng chú ý nhất là góc 1x1 hay góc 45°, khi nó biểu diễn tương quan giữa một đơn vị giá và một đơn vị thời gian. Người ta kỳ vọng rằng mỗi thay đổi theo hướng giá sẽ xảy ra khi thị trường đạt đến một đơn vị bằng nhau về thời gian và giá cả, theo hướng tăng hoặc giảm. Trong một xu hướng lên, nếu giá nằm trên góc hướng lên, biểu thị rằng thị trường đang lên và ngược lại. TradingView có một công cụ thông minh cho phép người dùng vẽ tối đa 9 góc tuỳ biến trên một biểu đồ.