VTmarkets

EURUSD canh Sell

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Số liệu PMI sơ bộ từ Pháp và Đức đã được công bố sáng nay lần lượt vào lúc 8:15 sáng GMT (3:15 chiều VN) và 8:30 sáng GMT (3:30 chiều VN). Dữ liệu của Pháp hóa ra lại trái ngược với chỉ số sản xuất thiếu kỳ vọng nặng nề và rơi vào vùng thu hẹp. Mặt khác, các số liệu dịch vụ của Pháp đã vượt kỳ vọng và leo lên lãnh thổ mở rộng. EURUSD giao dịch cao hơn một chút sau bản phát hành trong khi các chỉ số châu Âu như DAX giảm.

Bản phát hành của Đức cho thấy một bức tranh tương tự - dữ liệu sản xuất không đạt kỳ vọng và vẫn nằm trong lãnh thổ thu hẹp trong khi hầu hết các dịch vụ phù hợp với ước tính và vẫn nằm trong lãnh thổ mở rộng. Các chỉ số đã phục hồi một phần đà giảm sau bản phát hành của Đức trong khi EURUSD đã tăng trở lại. Nhìn chung, DE30 ít nhiều đang đi ngang so với các mức từ trước khi chỉ số PMI của Pháp được công bố trong khi EURUSD giao dịch ở mức thấp hơn.

EURUSD h1 giá đang sideway ngắn trong vùng 1.0640-1.0690. Trong ngày hôm nay có thể cặp tiền này sẽ đi lên test lại vùng kháng cự 1.0690 một lần nữa sau đó quay đầu giảm trở lại. Khuyến nghị chờ sell xuống giá 1.0680, SL: 1.0710, TP : 1.0640-1.0610

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.