Kgold_vn

EURUSD, Nên Đợi Nến Pinbar Đảo Chiều Tăng

Giá lên
Kgold_vn Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chart 1D, đang là sideway, trend giảm có nhưng chưa có Breakout thoát khỏi vùng sideway. Vì thế ta có thể trade ở chart H1, nhưng phải đợi tín hiệu nến đảo chiều thật sự, như Pinbar, Faked bar. Và nếu đúng đảo chiều tăng thì chỉ nên TakeProfit tại line xanh dương.
Bình luận:
2 nến pinbar lớn đã xuất hiện, lực BUY đang khá tốt !!
Bình luận:
Giá vẫn đang sideway trong phạm vi LINE Xanh và Đỏ, nhưng lực SELL vẫn đang mạnh hơn BUY.
+ Không nên giao dịch
+ Vẫn muốn giao dịch thì chỉ lệnh SELL, không BUY, Takeprofit SELL tại LINE ĐỎ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.