XTBVietnam

CẬP NHẬT: Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Mỹ thấp hơn dự kiến

KRAKEN:EURUSD   Euro
Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Mỹ của tháng 10/2020 đã giảm xuống 100,9 từ mức 101,8 của tháng trước. Dự kiến của thị trường là 102,5. Khiến EURUSD không phản ứng mạnh trước tin tức, và tiếp tục giao dịch quanh mức 1.1835.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.