Elio_Le_111199

Sell EURUSD về test vùng hỗ trợ 1.19053 hoặc sâu hơn

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
#EURUSD #trAderAnalysis #Bearish
.
#TAanalysis 🔥 EURUSD đang gặp áp lực giảm điều chỉnh khi gặp vùng kháng cự cứng. Nhà đầu tư cân nhắc sell tại giá hiện tại và TP ở các mốc tương ứng như đường màu xanh trên hình:
.
#EURUSD SELL in 1.195xx
⛔️Stop: 1.20200
🎯Target1: 1.19053
🎯Target2: 1.18657
.
#FAanalysis 🔥 Brexit vẫn là tâm điểm chú ý khi các thỏa thuận phức tạp cho cuộc ly hôn vẫn chưa đạt được sự đồng thuận của 2 bên cho các hạng mục quan trọng. Sự dằng dai của Brexit sẽ ủng hộ cho đà giảm giá điều chỉnh của EURUSD .

⭐⭐⭐ TRADE PLAN: Kế hoạch giao dịch sell ngắn hạn trong lúc chờ đợi các cập nhật diên biến mới từ cuộc đàm phán Brexit.

🔥🔥 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐜𝐮́ 𝐜𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭:

⭐⭐⭐ 𝗧𝗘𝗟𝗘𝗚𝗥𝗔𝗠: https://t.me/Shindo711
⭐️⭐️⭐️ 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗭𝗮𝗹𝗼 𝘁𝗵𝗮̉𝗼 𝗹𝘂𝗮̣̂𝗻: https://zalo.me/g/wlcqio692
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.