dinhchien

EURUSD - dùng Elliot dự đoán hướng đi hiện tại.

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Nhìn bên trái: Điểm B là điểm xác định đảo chiều đã đóng cửa qua đường giữa Bolliger Band.
- Nối điểm băt đầu tới điểm B là trend line xác định trend còn hiệu lực hay không.
- MACD tại sóng 5 không thấp hơn 0
- RSI tại sóng 5 không vượt vùng quá bán.
* Hiện tại sóng 4 không đóng cửa qua đường giữa Bolliger Band. Vì vậy, mình dự đoán EURUSD vẫn còn giảm tiếp đến sóng 5 ít nhất là kiểm tra lại đáy ở sóng 3.
Tuy nhiên MACD & RSI đã thỏa mãn điều kiện đảo chiều, vì vậy mục tiêu 1 nên là sóng 3, mục tiêu 2 sóng 5.
Nhìn volume profile , box màu đỏ đo từ vùng LVN Low Volume Nodes (vùng trũng), nếu vùng trũng bị lấp đầy thì xác định đảo chiều tăng. Đây là đỉnh sóng điều chỉnh (a), điểm đến sóng (C) là vùng High Volume Nodes.
Cảm ơn đã xem.
Đã hủy lệnh