Nguyen_Duong

EURUSD - Short 1.137xx

Giá xuống
Nguyen_Duong Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Công cụ: EMA8, bollinger band 21 và EMA 55, khung 4h và 30m
- Xu hướng: downtrend khung 4h
- Chiến lược: chuyển sang khung 30m chờ đợi tín hiệu short. Một trong những tín hiệu đáng tin cậy là false break-out. Tại thời điểm xuất bản ý tưởng, tỷ giá EU đã break mức cản 1.1375x, nếu tỷ giá qua lại xuống dưới mức này --> Short.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
- Đã short ở các mốc 1.13719; 1.13580, chốt lời ở 1.13495 (Trailing stop).
- Sau khi chốt lời, xu hướng eu trên khung 30m đã chuyển sang uptrend (mạnh), trong khi trên khung 4h vẫn là downtrend --> Tạm dừng giao dịch.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.