Nguyen_Duong

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
78 % forex 11 % cổ phiếu 11 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
EURUSD 78% | 7 VGS 11% | 1 XAUUSD 11% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
3607
85
4115
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1810
112
2732
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5941
1546
2928
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10144
875
1234
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
651
109
408
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
867
55
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
98
12
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
111
68
10
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
3355
1030
41
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
19
43
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1599
520
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
EURUSD
Euro Fx/U.S. Dollar
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư