TruongNguyen0605

LONG TRADE EURUSD D1 & H4

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nhận xét tổng quan khung D1:

- Gía nằm dưới EMA50 và EMA100
- Phá vỡ EMA100, hiện giá đang test lại vùng cản màu xanh và tiếp tục giảm
- Chỉ số ADX > 25, DI+ cách xa DI-

=> Cho thấy xu hướng giảm mạnh

Bạn có thể vào lệnh SELL, TL: 1.20074 và TP: 1.16557

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.