Forex_Gold01

Phân Tích Cặp EURUSD Trong Thời Gian Sắp Tới

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD đang đi trong kênh giá giảm trong thời gian sắp tới
khuyến nghị sell 1.10400 - 1.10600
mọi người nhớ tuân thủ quy tắc giao dịch
quản trị vốn chặt chẽ . đặt sl, tp đầy đủ
chúc các bạn thành công