NgocHaiPearlie

EURUSD - Chờ sell limit vùng 1.2126

NgocHaiPearlie Premium Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chiến lược giao dịch tham khảo:
Sell EURUSD vùng 1.2126
SL 1.216
TP 1.204
Bình luận: Chạm SL lệnh sell EU,
Anh chị cẩn trọng với xu hướng EURUSD hiện tại có thể phá đỉnh cũ nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.