HD_love_trading

EURUSD sáng ngày 6-7-2018

Giá lên
HD_love_trading Updated   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD sáng ngày 6-7-2018. THuận theo xu hướng.
Giá đang nằm trong kênh giá tăng và trên mây ichi.
Khuyến nghị: Long-Buy
Target 1.17-1.172.
Sl: 1.1675.
Rsi: trung lập

Bình luận: Target 1 ăn
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.