HD_love_trading

USDJPY Chiều ngày 6-7-2018

Giá lên
FX_IDC:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY Chiều ngày 6-7-2018 : Dấu hiệu khởi sắc.
Giá không phá được hỗ trợ tại 110,5 nên có dấu hiệu hồi phục ngắn hạn
Khuyến nghị: Long-Buy
Target. 110,85 - 111
Sl: 110,5
Rsi: Tăng
Đã hủy lệnh: USD non fam, hủy giao dịch

Bình luận