NguyenIval2804

EURUSD

Giá lên
NguyenIval2804 Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD
mình sẽ tiếp tục order một entry 2

buy limit 1.15998

sl 1.15816

tp 1.17401
RR 1:7
Bình luận: mình đã out lệnh thứ hai tại giá 1.16111

chỉ có một chút lợi nhuận không đáng gì cả, nhưng tại sao mình lại out

thật sự giá đi xấu các bạn ạ, ngày hôm thứ 4 là một cây nến xanh mạnh nhưng ngay ngày hôm qua thì lại là một cay pinbar, điều này cho thấy lực tăng không được đẹp

tuy nhiên mình vẫn sẽ hold một lệnh thứ nhất nữa

happy weekend !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.