FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- khung ngày giá lên đến vùng mua chính bị phá xuống tạo cấu trúc giảm trước đó và chưa phá lên đươc, vùng này lại trùng vùng fibo 0.5 nên có thể giá sẽ đảo chiều đi xuống từ đây.
- H1 xuất hiện phân kỳ giảm.
- M15 giá đã phá xuống vùng mua nhỏ trước đó và đang tạo cấu trúc giảm, hiện tại giá đang ở vùng mua chính của M15 và RSI cũng đã ở vùng quá bán nên khả năng sẽ có 1 nhịp hồi lên.

Nhận định: chờ giá hồi lên và tìm cơ hội sell.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.