DatTong

EURUSD - 1H - Bán khi giá điều chỉnh Tăng

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Xu hướng giảm trên H1
- Giá nằm dưới Cản
- Canh BÁN khi giá về lại cản
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đã chốt lời. Comment/Like nếu bạn có profit

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.