SinvestFX

BUY EURUSD tại 1.1090, Stop 1.1000, Target 1.1246

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sau khi EURUSD có 1 nhịp tăng mạnh và đã giảm điều chỉnh 61.8.

Đây là cơ hội để BUY EURUSD tại 1.1090, Stop 1.1000, Target 1.1246

Good luck!

🌏 SINVEST.vn - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm: https://sinvest.vn/

✅ EXNESS: https://sinvest.vn/go/exness
✅ ICMARKETS: https://sinvest.vn/go/icmarkets
✅ XTB: https://sinvest.vn/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.