SinvestFX

BUY EURUSD tại giá 1.1100, SL 1.1010, TP 1.1234

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD có tín hiệu đảo chiều tại mốc Fibonacci Retracement 78.6.

BUY EURUSD tại giá 1.1100, SL 1.1010, TP 1.1234.

Good luck!

🌏 sinvest.online - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm

✅ EXNESS: sinvest.online/go/exness
✅ ICMARKETS: sinvest.online/go/icmarkets
✅ XTB: sinvest.online/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.