UnknownUnicorn13919634

Phân tích EURUSD ngày 17/12/2020

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Buy EURUSD: 1.2174 ( Nếu có tín hiệu đảo chiều)
TP: 1.221
SL: 1.2155
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.