Tomasz_FXtrader

EU GU dưới góc nhìn biểu đồ kỹ thuật

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tình hình EU, GU đang diễn biến ra sao, cùng nhau góp ý để có 1 tuần giao dịch mới thắng lợi nhé!
Mọi người có cặp nào đẹp, cặp nào hay thì cùng thảo luận với mình nhé!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.