NgocHaiPearlie

EURUSD 18/04 - Chờ bán tiếp diễn

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp tiền EURUSD hiện tại đang có những dấu hiệu có thể giảm, nhưng có thể lực bán sẽ cần thêm thời gian để xác nhận phá vỡ hỗ trợ ở đường xu hướng phía dưới. Vùng kháng cự tạm thời 1.099 – 1.101 hôm qua đã giảm trở lại theo chiến lược bán đã khuyến nghị.

Có thể giá sẽ còn điều chỉnh tăng nhẹ lên lại ngưỡng kháng cự 1.097 – 1.099 trước khi quay lại chiến lược bán do đó tạm thời vùng giá này chúng ta sẽ không vào lệnh bán ngay mà có thể để an toàn sẽ chờ điểm vào thích hợp hơn ở vùng kháng cự trên.

Hiện đồ thị mối tương quan giữa cặp tiền EURUSD và chênh lệch lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm Đức – Mỹ đã giảm trước đó, khi chênh lệch giảm có thể dự báo được xu hướng dịch chuyển dòng tiền và cũng là tín hiệu cho thấy đồng USD đang hấp dẫn hơn EUR ở thời điểm hiện tại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.