nguyenvanthe

Tiếp tục kỳ vọng mốc Target tiếp theo cho cặp EURUSD 15 Nov 2018

Giá lên
FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giữ lệnh BUY EURUSD kỳ vọng 1,138xx, di chuyển sl và đóng lệnh trước giờ mở cửa Phiên Mỹ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.