nguyenvanthe

Tiếp tục kỳ vọng mốc Target tiếp theo cho cặp EURUSD 15 Nov 2018

Giá lên
FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giữ lệnh BUY EURUSD kỳ vọng 1,138xx, di chuyển sl và đóng lệnh trước giờ mở cửa Phiên Mỹ.