PhamLocFx

Mua EURUSD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tiếp tục mua EURUSD vào với vùng mục tiêu xa hơn. Giữ vững tín hiệu khi chưa có sự phá vỡ Fibonacci.