LegacyVA

EU: tiếp tục vai phải

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU đã thoát được từ đáy thấp
việc giá tiếp tục lên để hoàn thành mô hình vđv đã đc thấy

mức giá lên 1.1780 có thể đạt được

hãy mua lên khi có sóng hồi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.