DatTong

EURUSD, Bán theo xu hướng ngày !

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
D1:
- Cấu trúc sideway
- Giá cho xu hướng xuống mạnh
- Đóng dưới cản ngày
--> Bán
H4:

Bình luận:
Dời stoploss tới điểm vào lệnh
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.