dinhchien

EURUSD - long at H4

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sau khi EURUSD hoàn thành mẫu Bướm, giảm điều chỉnh vè nhóm sóng H4
Tôi dự đoán EURUSD sẽ tăng trở lại.
Mục 1: Mua ở vùng sóng (4) đến (5)
Mục 2: tại sóng khung Ngày I, II, III ... mua tại sóng IV đến V

After EURUSD completed the Butterfly Harmonic pattern , she has a corrective to group wave H4
I predict EURUSD will go Up again.
Entry 1: Buy at the wave (4) to (5)
Entry 2: at Group wave daily I, II, III... buy at the wave IV to V