dinhchien

EURUSD - tăng tiếp khung 4 giờ (New Elliot)

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sự thoái lui lớn nhất của nhóm sóng tuần đã bị phá vỡ tại sóng VIII cho xu hướng tăng điểm
Sóng nhóm H4 (1) (2) (3) có sóng quy tắc. Do đó, tôi dự đoán EURUSD sẽ tăng theo tín hiệu Hàng tuần
- Mục tiêu 1: đỉnh sóng gần nhất
- Mục tiêu 2: Butterfly Pattern (127.4 Mở rộng)
- Dừng lỗ: 1.15626

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.