dinhchien

EURUSD - tăng tiếp khung 4 giờ (New Elliot)

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sự thoái lui lớn nhất của nhóm sóng tuần đã bị phá vỡ tại sóng VIII cho xu hướng tăng điểm
Sóng nhóm H4 (1) (2) (3) có sóng quy tắc. Do đó, tôi dự đoán EURUSD sẽ tăng theo tín hiệu Hàng tuần
- Mục tiêu 1: đỉnh sóng gần nhất
- Mục tiêu 2: Butterfly Pattern (127.4 Mở rộng)
- Dừng lỗ: 1.15626

Bình luận