Da_Vinci

EUR/USD ngắn hạn, ngày 25/07/2018

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Theo chúng tôi, phiên hôm nay giá có thể đi trong biên độ 1.164 – 1.170 sau đó có thể vượt qua vùng 1.1745 (phá mô hình tích lũy).
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.