huuhuy1704

chiến lược giao dịch EU tuần tới

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Plant EURUSD tuần 1 tháng 9, giá có thể chờ breakout rồi buy hoặc có thể buy ngay ở giá hiện tại và cắt lỗ dưới vùng fibo hỗ trợ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.