AZINVEX

Phân tích EURUSD H4, 11:04, 23-4-2018

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Thị trường sắp hình thành mô hình Harmonic Con Dơi
- RSI đang trong vùng quá bán.
- Bây giờ chúng ta chờ đợi giá chạm vào vùng hỗ trợ.
- Tuy nhiên, nên chờ đợi một nến xác nhận False Breakout mới vào lệnh
--- Kì vọng 1 đến mức 1.23014 nếu muốn an toàn
--- Kì vọng 2 đến mức 1.23440 nếu muốn mạo hiểm
--- Đặt dừng lỗ tại 1.21988
Bình luận: Thị trường đã chạm vùng hỗ trợ, chúng ta hãy chờ đợi một tín hiệu từ chối phá cản trước khi nhập vào lệnh này
Bình luận: Đã breakout thành công, chúng ta không nên giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.