KiemcomCapital

EURUSD sẽ có sóng hồi tăng khá lớn

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp EURUSD đã xuất hiện phân kỳ đáy khung Week và Day. CHúng ta đợi giá tạo PK đáy H4 và vào mua, Phân kỳ đáy đa khung sẽ tạo ra 1 sóng hồi tăng khá lớn. Khuyến cáo vào lệnh như chart !

Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính .
Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.