DatTong

EURUSD, Breakout mô hình?

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
D1:
- Xu hướng đi xuống
- Hiện tại giá đang sideway theo mô hình tam giác
- Test cản cho nến đi xuống
--> Canh bán ( Chờ đợi breakout canh dưới tam giác)
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Take profit on H4!
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Move stoploss to entry Order 2!
Bình luận:
Chốt lời 3/4 khối lượng!
Bình luận:
Discussion: Triangles, Symmetrical!

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.