chanhbm

EU chạm trend trên, giá hồi về mốc fibo 61.8 hoặc 76.4

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chạm trend trên, giá hồi về mốc fibo 61.8 hoặc 76.4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.