chanhbm

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
50 % forex 50 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
EURUSD 50% | 1 XAUUSD 50% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
2767
488
146
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
14851
1677
9749
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1000
965
703
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
38353
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1233
973
7
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư