HD_love_trading

EURUSD trong ngày 15/2/2019

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Kiểm tra lại hỗ trợ cứng 1.125, hiện tại
đô la vẫn mạnh hơn.