HD_love_trading

EURUSD trong ngày 18.2.2019

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giảm xuống hỗ trợ cứng 1,125
EUR<USD