Trongvinh-FA25

EUR/USD - Cú trade đầu tuần trước thềm FOMC tháng 5

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Một nhịp test cho cơ hội mua ngắn hạn trước thềm FOMC,

Chiến lược và vùng mua và target thể hiện trên biểu đồ

Chiến lược Swing ngắn, nên cân nhắc khối lượng và SL đáy vai phải, cân nhắc để phù hợp với tk của bạn

Lưu ý: đây không phải chén thánh đầu tư, chỉ là định kiến và nhận định cá nhân của tác giả

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.