ThanhDCOfficial

EURUSD - Lên kế hoạch LONG

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chào các bạn!
Mình đã quay trở lại với các bạn rồi đây, đúng hẹn sáng chủ nhật hàng tuần.
Trước tiên mình sẽ phân tích cặp biểu đồ EURUSD .
EURUSD: Theo như chúng ta thấy, xu hướng ngắn hạn trong tuần qua là giảm.
- Có các điểm L1 L2 L3 cho thấy giá đang xu hướng xuống cũng tương tự với điểm H1 H2
- Giá đã chạm hỗ trợ tuần trước đó, nhưng sau khi break insidebar thì giá không thể vượt qua hỗ trợ và quay lại đóng nến trên hỗ trợ tạo nên mô hình fakey (insidebar phá vỡ giả).
- Điều này là dấu hiệu từ chối giá rất mạnh mẽ của fakey, cho phép chúng ta có thể LONG nếu giá vượt được kênh giá hiện tại.
Vậy chúng ta sẽ setup lệnh như thế nào?
- BUY nếu giá vượt channel và đóng nến trên channel hoặc chờ test lại channel.
- BUY nếu giá xuống vùng hỗ trợ cũ một lần nữa điều kiện nếu giá không thể vượt được Vùng hỗ trợ đó.
- KHÔNG LÀM GÌ nếu giá đi không đúng hai kế hoạch trên
Bình luận: Bạn có thể buy nếu giá test lại channel hoặc ngay bây giờ
Bình luận: Đạt target

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.