KiemcomCapital

EURUSD canh mua lên break trendline xu hướng giảm

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Buy 1.096
SL1 .093
TP 1 30 pip chốt 1/2 dịch sl dương
TP 2 70 pip

Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính .
Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.