dinhchien

EURUSD - tăng tiếp theo tín hiệu khung Ngày

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Khung ngày có xác nhận tín hiệu đảo chiều cho xu hướng tăng.
H4 giảm điều chỉnh về giao động quá khứ và không chạm vùng đảo chiều giảm.
H1 đã tăng về vùng giá đảo chiều theo xu hướng Ngày..
--------------
Daily have a Buy key signal (reached reversal zone).
H4 was not reached zone for down (Invalid zone).
H1 reached the reversal zone for Uptrend follows to the Daily's signal.

The predict is always 50/50 percent. Trade with care.
Like, comments, follow me. Thanks

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.