FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tuần vừa rồi cặp này đã break hỗ trợ tuần và giờ hỗ trợ thành kháng cự, mình tìm điểm vào ở khung nhỏ h4, giá đã xác nhận break, giờ chờ giá hồi về key H4 cho tín hiệu đảo chiều và sẽ sell ở đây thuận theo xu hướng giảm trước đó. Vào limit SL trên điểm cao nhất của Key tầm 15pip, hoặc chờ giá phản ứng và đảo chiều ở khung nhỏ như M5 để vào cho an toàn. Goodluck.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.