BLOGFOREXVIET

EURUSD CÓ THỂ HỒI VỀ NHƯ DỰ BÁO VÀ TIẾP TỤC ĐI LÊN

Giá lên
BLOGFOREXVIET Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp EURUSD theo mình phân tích sẽ hồi về 1 đoạn khoản 50% fibo, ngay vùng HT giữa sao đó tiếp tục tăng tiếp lên 2 đỉnh tiếp theo như hỉnh mũi tên mình vẽ sẵn.
Đây là phân tích cá nhân, anh em chỉ nên lấy làm thao khảo.
*** Buy khi giá hồi về 50% và có tín hiệu xác nhận
Giao dịch đang hoạt động:
Đúng xu hướng
Giao dịch đang hoạt động:
1 TP đã đạt, giờ chờ xem mục tiêu còn lại có đạt không ?
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
TP 2 giá nó bay qua luôn chứ không cần đi ghê thật
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
TP 2 đạt được tại khung H1 15h-16h ngày 27/2

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.