KiemcomCapital

EURUSD tiếp tục mua lên phá tích lũy :)

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD kèo buy ngày hôm qua đã đạt tp1 30 pip. Hnay tiếp tục canh mua lên break tích lũy
Canh buy 1.096x
SL 1.093
TP 1 30 pip chốt 1/2
TP 2 >60 pip

Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính .
Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.